PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

Informacje ogólne

Zmiany  przepisów prawa oświatowego wprowadzone zostały ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 610).  Przepisy prawa gwarantują przyjęcie do szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół. Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu. Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, można do niej przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Kryteria, terminy  przyjęć do szkół podstawowych

Na podstawie art. 133 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały NR XXX/357/17 Rady Miejskie Brzegu z 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalania liczby punktów za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych.

Deklaracja nauki w obwodowej szkole podstawowej

Rodzice kandydatów do szkół podstawowych  zamieszkałych w obwodzie szkoły, wypełniają w formie elektronicznej Zgłoszenie kandydata do szkoły. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Zgłoszenie odręcznie. Zgłoszenie w formie papierowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisane Zgłoszenie - w formie papierowej - należy złożyć w szkole obwodowej.

Deklaracja nauki w szkole podstawowej innej niż obwodowa

Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Mogą oni ubiegać się o miejsce w maksymalnie w 3 szkołach. We Wnioskach określają 1, 2 lub 3 szkoły wg preferencji rodziców.

Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek odręcznie. Wniosek w formie papierowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany Wniosek – w formie papierowej – należy złożyć  w szkole pierwszej preferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do obwodowej szkoły podstawowej, jak i rekrutacyjnej, można uzyskać bezpośrednio w dowolnej  szkole podstawowej.

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych

 od 15.02.2018 r. godz. 8.00 

do 05.03.2018 r. godz. 15.00

Złożenie wniosków/zgłoszeń  wraz z dokumentami o przyjęcie do dyrektora szkoły podstawowej 

28.03.2018  r. godz. 8.00

Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych                   i niezakwalifikowanych

od 28.03.2018 r. godz. 8.00

do 06.04.2018 r. godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnej                  do szkoły podstawowej

09.04.2018 r. godz. 12.00

Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej

 

Granice obwodów szkół podstawowych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego :

Blacharska, Bolesława Chrobrego, Długa, Ks. J. Dzierżonia, Emilii Plater, Fabryczna, Bartosza Głowackiego, Jabłkowa, Jana Pawła II, Kapucyńska, Kolejowa, Kotlarska, Kowalska, Lekarska, Władysława Łokietka, Mleczna, Nysańska, Panieńska, Piastowska, Piwowarska, Plac Dworcowy, Plac Koszarowy, Plac Kościelny, Plac Polonii Amerykańskiej, Polska, Księdza Jerzego Popiełuszki, Mikołaja Reja, Rzemieślnicza, Spacerowa, Stare Koszary, Szkolna, Towarowa, Trzech Kotwic, Wydarzeń Brzeskich 1966 r. (dawna
6 Lutego), Wysoka, Zakonnic.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego :

Chorążych, Zbigniewa Herberta, Kamienna, Kombatantów, Kościelna, Kruszyńska, Franciszka Krzyszowica, Księcia Jerzego II Piasta, Adama Mickiewicza, Bohaterów Monte Cassino, Sergiusza Mossora, Nowy Rynek, Ofiar Katynia, Pierwszej Brygady, Polna, Powstańców Śląskich, Rybacka, Saperska, Gen. Władysława Sikorskiego, Wita Stwosza, Ziemi Tarnowskiej.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika :

3-go Maja, Armii Krajowej, Błonie, Cegielniana, Fryderyka Chopina, Garbarska, Generała Andersa, Górna, Grobli, Grunwaldzka, Hetmana Tarnowskiego, Władysława Jagiełły, Jezuitów, Kardynała Wyszyńskiego, Kępa Młyńska, Kilińskiego, Krakusa, Krótka, Lechicka, Legionistów, Marszałka Piłsudskiego, Młynarska, Stefana Myczkowskiego, Nadbrzeżna, Nadodrzańska, Oławska, Pańska, Partyzantów, Plac Bramy Wrocławskiej, Plac Drzewny, Plac Młynów, Plac Stanisława Moniuszki, Plac nad Odrą, Plac Zamkowy, Planty, Robotnicza, Różana, Rynek, Rzeźnicza, Słowiańska, Staromiejska, Strzelecka, Sukiennice, Szpitalna, Św. Jadwigi, Wał Śluzowy, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki: 1 Maja, Bohaterów Westerplatte, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Ciepłownicza, Cisowa, Chocimska, Marii Dąbrowskiej, Działkowa, Elektryczna, Aleksandra Fredry, Gaj, Gdańska, Generała Grota - Roweckiego, Górnośląska, Grudziądzka, Czesława Janczarskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Jakuba Kani, Kasztanowa, Katowicka, Jana Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Wojciecha Korfantego, Tadeusza Kościuszki, Króla Jana III, Księdza Makarskiego, Janusza Kusocińskiego, Lipowa, Majora Sucharskiego, Kornela Makuszyńskiego, Marysieńki, Modrzewiowa, Gustawa Morcinka, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Plac Henryka Dąbrowskiego, Platanowa, Poprzeczna, Janiny Porazińskiej, Poznańska, Bolesława Prusa, Ptasia, Władysława Reymonta, Składowa, Marii Skłodowskiej Curie, Juliusza Słowackiego, Jakuba Sobieskiego, Sportowa, Starobrzeska, Andrzeja Struga, Jana Marcina Szancera, Karola Szymanowskiego, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Topolowa, Toruńska, Juliana Tuwima, Wiedeńska, Wierzbowa, Włościańska, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego, Żołnierzy Wyklętych (dawna Ostapa Dłuskiego).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8: Cicha, Agrestowa, Czereśniowa, Dębowa, Drzymały, Filozofów, Jagodowa, Mieczysława Karłowicza, Krzywa, Kwiatowa, Liliowa, Lompy, Lwowska, Malinowa, Małujowicka, Mały Rynek, Orla, Pomorska, Poziomkowa, Prochowa, Słoneczna, Śliwkowa, Tęczowa, Wileńska, Wiśniowa, Wojciecha, Wrocławska, Stanisława Wyspiańskiego, Zielona.

 

 

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych w klasie IV Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz w klasie IV, V i VI  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 

w roku szkolnym 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

Nabór do oddziałów sportowych rozpocznie się już 15 lutego 2018r. i trwać będzie do 5 marca 2018r. Wnioski wyłącznie w formie papierowej podpisane przez rodzica kandydata należy złożyć do szkoły,
w której odbywać się będzie nabór do oddziału sportowego. Druki wniosków będą dostępne w każdej ze szkół, w których odbywać się będzie nabór.

Rekrutacja do oddziałów sportowych na rok szkolny 2018/2019 dotyczy wyłącznie klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6  (dyscypliny: piłka nożna – dziewczęta/chłopcy) oraz klas IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 (dyscypliny: koszykówka – dziewczęta, piłka ręczna – chłopcy).

Kryteria przyjęć do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych określa art. 137 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59, poz. 949, poz. 2203).

Podstawą przyjęcia do oddziału sportowego jest:

  1. dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,
  3. pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia podstawowych kryteriów do oddziału sportowego:

  1. wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

Gdy większa liczba kandydatów spełni wyżej wymienione wymogi o kolejności kandydatów decyduje próba sprawności fizycznej. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w kolejnym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59, poz. 949, poz. 2203). Informacje o wymaganych na tym etapie dokumentach niezbędnych do potwierdzenia wyżej wymienionych kryteriów zostaną przekazane przez pracowników szkoły.

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do oddziału sportowego

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w których obowiązuje próba sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ustawy prawo oświatowe.

15.02.2018 godz.8.00

05.03.2018 godz.15.00

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 2 ustawy prawo oświatowe.

12.03.2018 godz. 8.00

16.03.2018 godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

22.03.2018 godz. 12.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.02.2018 godz. 8.00

26.03.2018 godz.12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

28.03.2018 godz. 8.00

6.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.03.2018 godz. 8.00

06.04.2018 godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

09.04.2018 godz. 12.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku wraz z dokumentami do oddziału sportowego potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym w których obowiązuje próba sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ustawy prawo oświatowe.

12.04.2018 godz. 8.00

18.04.2018 godz. 15.00

9.

Postępowanie uzupełniające - Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 2 ustawy prawo oświatowe.

24.04.2018 godz. 8.00

26.04.2018 godz. 15.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny w próby sprawności fizycznej.

27.04.2018 godz. 12.00

11.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

12.04.2018 godz. 8.00

11.05.2018 godz. 15.00

12.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

14.05.2018 godz.12.00

13.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

14.05.2018 godz. 12.00

18.05.2018 godz.12.00

14.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.05.2018 godz. 10.00

 

Od  15 lutego 2018 r. godz. 8.00 

do 5 marca 2018 r. godz. 15.00

Złożenie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do dyrektora szkoły podstawowej. 

Od 12 marca 2018 r. godz. 8.00

do 16 marca 2018 r. godz. 15.00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

22 marca 2018 r. godz. 12.00

Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

28 marca 2018 r. godz. 8.00

Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 28 marca 2018 r. godz. 8.00

do 6 kwietnia 2018 r. godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnej do oddziału sportowego szkoły podstawowej. 

9 kwietnia 2018 r. godz. 12.00

Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do oddziału sportowego, można uzyskać bezpośrednio w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6.

Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych (niaktualny harmonogram)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego - klasy sportowe (Aktualizacja)