Uwaga Rodzice!
Podręczniki dla klas I-VII szkoły podstawowej są bezpłatne (z wyłączeniem religii). Uczniowie na początku roku szkolnego 2017/2018 będą mogli wypożyczyć je z biblioteki szkolnej.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/18

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna - Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa I -E.Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak, Nowa Era, 790/1/2017

Religia - „Żyjemy w Bożym świecie” Podręcznik z ćwiczeniami- D.Krupiński, J. Snopek, Ks. K. Mielnicki, E. Kondrek, „Jedność” Kielce, AZ-11-01/12-K-  1/12

J. angielski – Explore Treetops dla klasy1 - S.M. Howell, L.Koster-Dodgson, OXFORD University Press Polska, 786/1/2017

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna - „Tropiciele” Podręcznik- A. Banasiak, E. Burakowska i in. 5 części, matematyka- 5części, Karty ćwiczeń - 5części, WSiP, 761/2/2016                 

Religia-  „Idziemy do Jezusa”-Podręcznik z ćwiczeniami-D. Krupiński, J. Snopek, „Jedność” Kielce, AZ-12-01/12-12-K-3/12

J.angielski -„Young Treetops 2”-podręcznik Howell Sarah, Kester-Dodgson Lisa, Young Treetops2- materiały ćwiczeniowe, Oxford University Press, 728/2/2015

                                                                                             KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna-„Nasza szkoła” Podręcznik- M. Lorek i inni- 4 części MEN, Ćwiczenia z pomysłem - 4 części WSiP

J.angielski  -„YoungTreetops3”-podręcznik Sarah Howel, Lisa Kester-Dodgson, Young Treetops3- materiały ćwiczeniowe, Oxford University Press, 728/3/2016

Religia- „Jezus jest z nami” Podręcznik i oddzielne ćwiczenia o tym samym tytule- D. Krupiński, J. Snopek, „Jedność” Kielce, AZ-13-01/12-K-4/13

KLASA IV

Język polski - NOWE Słowa na start!Podręcznik do  języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej- A. Klimowicz. M. Derlukiewicz, NOWE Słowa na start, zeszyt ćwiczeń, Nowa Era, 907/1/2017

Matematyka- „Matematyka z plusem 4”- M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki (nie ma ćwiczeń, tylko zbiór zadań), Wydawnictwo GWO, 780/1/2017

Historia- Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej -Tomasz Małkowski (nie ma ćwiczeń), Wydawnictwo GWO, 829/1/2017

Przyroda- Tajemnice przyrody- M. Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer, Zeszyt ćwiczeń Tajemnice przyrody -2 części, Nowa Era, 863/2017

J. angielski- Steps Plus dla klasy IV- S. Weeldon, T. Falla, P. A. Davies, P. Skipton, ćwiczenia, OXFORD University Press, 800/1/2017

Muzyka - Muzyka Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej- Teresa Wójcik, Wydawnictwo MAC, 852/1/2017

Technika - Jak to działa? L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era, 295/1/2017 

Plastyka - Do dzieła! J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, 903/1/2017

Informatyka - Informatyka Europejczyka Podręcznik dla klas 4., Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Wydawnictwo HELION, 876/1/2017

Religia - „Miejsca pełne BOGActw” Podręcznik i ćwiczenia o tym samym tytule, Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, „Jedność” Kielce, AZ-2-02/12/12

KLASA V

Język polski-Teraz polski !5-podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla  kl. V - Anna Klimowicz, Teraz polski!- zeszyt ćwiczeń kl.V, Nowa Era, 538/2/2011

Historia-Wczoraj i dziś- podręcznik i zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa- kl. V, Grzegorz Wojciechowski, Nowa Era, 443/2/2013

Matematyka - Matematyka z kluczem 5 (dwie części) - podręcznik kl. V, M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, „Matematyka z kluczem 5” -  zeszyt ćwiczeń- kl. V, Nowa Era, 157/2/2012

Przyroda - Tajemnice przyrody- podręcznik dla kl.V, Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer, Zeszyt ćwiczeń nr 1-Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Możdzierz, Zeszyt ćwiczeń nr 2 - Dominik Marszał, Teresa Paczkowska, Joanna Stawarz, Nowa Era, 399/2/2013

J. angielski - Steps Forward 2 Student’s Book- Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton, Sylvia Wheeldon, Ewa Palczak, Steps Forward 2 Materiały ćwiczeniowe, Oxford University Press Polska Sp.z o.o., 741/2/2016

Muzyka - Lekcja muzyki podręcznik - M. Gromek, G.Kilbach, Nowa Era, 589/2/2013

Zajęcia komputerowe - Lubię to !Podręcznik do zajęć komputerowych dla kl. IV, M. Kęska, Nowa Era, 729/2/2016

Zajęcia techniczne - Jak to działa? Podręcznik dla kl. 5.-Lech Łabecki, Marta Łabecka, Nowa Era, 295/2/2010/2015

Plastyka - Do dzieła! Podręcznik dla kl.5.- Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Nowa Era, 326/2/2011/2015

Religia- Spotkania uBOGAcające - Podręcznik i dodatkowo ćwiczenia o tym samym tytule- Ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, „Jedność” Kielce, AZ-22-02/12-K-1/13

KLASA VI

Język polski - Teraz polski !6-podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego kl.VI,  Anna Klimowicz, Teraz polski!- zeszyt ćwiczeń kl.VI, Nowa Era, 538/3/2014

                         

Matematyka - Matematyka z kluczem 6-podręcznik i zeszyt ćwiczeń (2części) kl.VI, Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Nowa Era, 157/4/2011

Historia - Wczoraj i dziś- podręcznik do historii i społeczeństwa - kl.VI, Grzegorz Wojciechowski, Nowa Era, 443/3/2014

Przyroda –Tajemnice przyrody-podręcznik dla kl. VI, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk, Zeszyt ćwiczeń -Dominik Marszał,Monika Mochnacz, Joanna Stawarz, Małgorzata Mańska, Nowa Era, 399/3/2014

J. angielski - Steps Forward3-podręcznik T. Falla, P. Davies, P. Shipton, Steps Forward 3 –ćwiczenia,  S.Wheeldon, P.Shipton, Oxford University Press, 302/3/2011

Muzyka - Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej- M.Gromek, G.Kilbach, Nowa Era, 589/3/2014/2015

Zajęcia komputerowe - Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI szkoły podstawowej - M. Kęska, Nowa Era, 729/3/2017

Religia- „Tajemnice BOGAtego życia- Podręcznik i dodatkowo ćwiczenia o tym samym tytule-Ks. K. Mielnicki, E.Kondrak, „Jedność” Kielce, AZ-23-02/12-K-3/14

Plastyka- Do dzieła! Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej - J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, 326/3/2011/2015

Zajęcia techniczne - Jak to działa?- L.Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era, 295/3/2010/2016

KLASAVII

Język polski - NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - J. Kościerzyna, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz, ćwiczenia NOWE słowa na start, Nowa Era, 907/4/2017

Matematyka - Matematyka z plusem 7, podręcznik i ćwiczenia- red. M. Dobrowolska, Wydawnictwo GWO, 780/4/2017

Historia - Historia 7 Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Tomasz Małkowski, Wydawnictwo GWO, 829/4/2017

Fizyka - To jest fizyka Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeń - M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era, 818/1/2017

Chemia- Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeń - Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, Nowa Era, 785/1/2017

Geografia - Planeta Nowa Podręcznik do geografii do klasy siódmej szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeń - R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał, Nowa Era, 906/3/2017

Biologia - Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeń-M. Jefimow, Nowa Era, 844/4/2017

J.angielski - English Plus Options dla klasy VII . Podręcznik i materiały ćwiczeniowe, B. Wetz, D. Pye, Oxford University Press, 835/1/2017                               

J. niemiecki - Kompass Team 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8 i materiały ćwiczeniowe - E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak, PWN Wydawnictwo Szkolne, 812/1/2017

Informatyka- Informatyka Europejczyka Podręcznik dla klas 7. Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Wydawnictwo HELION, 876/4/2017

Religia- „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, „Jedność” Kielce, AZ-31-01/13KI-3/13

Muzyka - „Muzyczny świat” Podręcznik szkoła podstawowa klasa7- Teresa Wójcik, Wydawnictwo MAC, 909/4/2017

Plastyka - Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Era, 903/4/2017