Drogi Uczniu!

Ankieta, o której wypełnienie zwracamy się jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu zbadania sposobu spędzania czasu wolnego przez uczniów naszej szkoły.
Ważnym elementem sytemu edukacji jest wychowanie fizyczne oraz promowanie prozdrowotnych postaw wśród uczniów, dlatego też niniejsza ankieta zawiera również kilka pytań dotyczących Twojej aktywności fizycznej.