W naszej szkole kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój osobowości naszych uczniów. Jest to kontynuacja renesansowych tradycji powiązana z wymaganiami, jakie stawia przed młodymi ludźmi rozwijający się świat. Aby temu sprostać, oferujemy różnorodne formy aktywności oraz zajęcia pozalekcyjne. 

NASZE CYKLICZNE IMPREZY, UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA

Pasowanie na Ucznia

Pasowanie na czytelnika

Dzień pluszowego misia- impreza czytelnicza dla klas I-III

Śniadanie daje moc

Olimpiada Przedszkolaka

Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego

Lekkoatletyka dla każdego- cykl imprez dla klas I-III

Udział w imprezach Szkolnego Związku Sportowego- gry i zabawy sportowe,

zawody lekkoatletyczne

Zajęcia w Wirtualnej Akademii Astronomii

Rajdy rowerowe ze Szkolnym Kołem PTTK "Włóczykije"

Turniej szachowy „Pod lipami”- Kochanowski też grał w szachy

Dzień Patrona "Świętojany"

Wszyscy mamy talent

Szkółka ekologiczno-wędkarska

Zajęcia informatyczno-politechniczne

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Uczniów Klas III 'Easy English'

Wszystkim uczniom pomagamy w odkrywaniu i rozwijaniu ich talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i uczymy rozwiązywania problemów. Uczniów mających trudności w nauce, wspieramy poprzez system zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.

W związku z wystąpieniem wśród uczniów naszej szkoły zachorowania na WZW typu A (pot. żółtaczka) zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny osobistej (mycie rąk przed posiłkiem i po wyjściu z toalety). Jednocześnie informuję, że w szkole zostały podjęte wszelkie środki ostrożności, a placówka prowadzi ścisłą współpracę z SANEPID-em i wykonuje wszystkie zalecenia.

Dyrektor PSP 3
Agata Wyrwas

Pobierz informacje nt. WZW-A