Słowa patrona szkoły, Jana Kochanowskiego, mistrza mowy polskiej, stały się podstawą misji naszej szkoły. Szacunek dla pracy, ciekawość świata, wszechstronny rozwój oraz tolerancja to wartości kultywowane i przekazywane w naszej szkole. Postać i twórczość Jana z Czarnolasu przyczyniła się do powstania programu, który jest częścią tradycji naszej szkoły. Nieodłącznym elementem tej tradycji jest renesansowa oprawa, stroje rodziny Kochanowskich- poety, jego żony i dzieci, dwórek i służby oraz muzyka z epoki. Obrzędowość ta jest żywym elementem życia naszej szkoły. W tej tradycji odbywa się Pasowanie na Ucznia naszej szkoły oraz Dzień Patrona Szkoły- Świętojany. Barwny korowód żaków, dwórek i rodzina Mistrza Jana są obecni we wszystkich ważnych dla naszego miasta uroczystościach. Co roku składamy pokłony księciu Jerzemu podczas święta Zespołu Szkół Budowlanych. Dzięki temu dwór Kochanowskich jest stałym i znanym elementem ważnych brzeskich wydarzeń.

W związku z wystąpieniem wśród uczniów naszej szkoły zachorowania na WZW typu A (pot. żółtaczka) zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny osobistej (mycie rąk przed posiłkiem i po wyjściu z toalety). Jednocześnie informuję, że w szkole zostały podjęte wszelkie środki ostrożności, a placówka prowadzi ścisłą współpracę z SANEPID-em i wykonuje wszystkie zalecenia.

Dyrektor PSP 3
Agata Wyrwas

Pobierz informacje nt. WZW-A