Słowa patrona szkoły, Jana Kochanowskiego, mistrza mowy polskiej, stały się podstawą misji naszej szkoły. Szacunek dla pracy, ciekawość świata, wszechstronny rozwój oraz tolerancja to wartości kultywowane i przekazywane w naszej szkole. Postać i twórczość Jana z Czarnolasu przyczyniła się do powstania programu, który jest częścią tradycji naszej szkoły. Nieodłącznym elementem tej tradycji jest renesansowa oprawa, stroje rodziny Kochanowskich- poety, jego żony i dzieci, dwórek i służby oraz muzyka z epoki. Obrzędowość ta jest żywym elementem życia naszej szkoły. W tej tradycji odbywa się Pasowanie na Ucznia naszej szkoły oraz Dzień Patrona Szkoły- Świętojany. Barwny korowód żaków, dwórek i rodzina Mistrza Jana są obecni we wszystkich ważnych dla naszego miasta uroczystościach. Co roku składamy pokłony księciu Jerzemu podczas święta Zespołu Szkół Budowlanych. Dzięki temu dwór Kochanowskich jest stałym i znanym elementem ważnych brzeskich wydarzeń.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu informuje,
że ze względu na wysokie temperatury, od dnia 13 czerwca 2019 roku,
do odwołania, zajęcia lekcyjne będą skrócone do 30 min.

Świetlica szkolna pracuje według planu, jednak prosimy rodziców o odbieranie dzieci,
w miarę możliwości, jak najwcześniej.
WYKAZ DZWONKÓW obowiązujący od dnia 13 czerwca br.
1. 8.00 - 8.30
2. 8.35 - 9.05
3. 9.10 - 9.40
 4. 9.45 - 10.15
    5. 10.25 - 10.55
   6. 11.05 - 11.35
   7. 11.45 - 12.15
    8. 12.20 - 12.50

OBIADY WYDAWANE BĘDĄ W GODZINACH: 10.15 – 11.45


dyrektor szkoły
Agata Wyrwas