Jesteśmy jedną z najstarszych szkół w Brzegu. Szkoła nasza została bowiem powołana do życia 1 września 1946 roku jako szkoła dla dzieci, którym wojna przeszkodziła w edukacji. Dzięki ówczesnym kierownikom i przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego wyremontowano i wyposażono zniszczony obiekt. Rok 1955 przyniósł naszej szkole nowy obiekt- salę gimnastyczną , na która fundusze uzyskano z konta odbudowy szkół, ale wiele prac wykonano w czynie społecznym. 23 listopada 1968 roku szkoła otrzymała imię Jana Kochanowskiego oraz sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Z okazji 25-lecia naszej szkoły powstał hymn szkoły, który do dziś jest śpiewany przez naszych absolwentów podczas uroczystego pożegnania ze szkołą. W 2002 roku zakończono renowację elewacji budynku, który jest obecnie jednym z piekniejszych obiektów użyteczności publicznej wpisanych w rejestr zabytków województwa opolskiego. Historię naszej szkoły wieńczy oddanie do użytku w 2006 roku nowoczesnej hali sportowej, która wraz z towarzyszącymi jej obiektami jest dziś wizytówką szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu informuje,
że ze względu na wysokie temperatury, od dnia 13 czerwca 2019 roku,
do odwołania, zajęcia lekcyjne będą skrócone do 30 min.

Świetlica szkolna pracuje według planu, jednak prosimy rodziców o odbieranie dzieci,
w miarę możliwości, jak najwcześniej.
WYKAZ DZWONKÓW obowiązujący od dnia 13 czerwca br.
1. 8.00 - 8.30
2. 8.35 - 9.05
3. 9.10 - 9.40
 4. 9.45 - 10.15
    5. 10.25 - 10.55
   6. 11.05 - 11.35
   7. 11.45 - 12.15
    8. 12.20 - 12.50

OBIADY WYDAWANE BĘDĄ W GODZINACH: 10.15 – 11.45


dyrektor szkoły
Agata Wyrwas